Hướng dẫn add preset trên máy tính

Hướng dẫn add preset Lr/Ps trên Window

Giải nén thư mục preset tải về được 2 thư mục là LR-xxx và PS-xxx
Bác vô thanh start gõ %appdata% rồi enter để vào thư mục roaming, sau đó vào thư mục adobe.

(1) Với Photoshop bác tìm đến thư mục CameraRaw > Settings rồi copy thư mục PS-xxx vào đó
(2) Với Lightroom bản cũ như LR4 LR5 bác tìm đến thư mục Lightroom > Develop Presets rồi copy thư mục LR-xxx vào đó
(3) Với Lightroom Classic bản mới từ 2018. Bác làm theo bước (1) vì Lightroom bản mới xài chung folder preset với Photoshop

*Bác lưu ý là Lightroom classic bản mới xài file .xmp chứ không phải .lrtemplate, nếu bác import .lrtemplate nó sẽ không chia được thư mục mà tràn vào “user preset” nhìn rất rối mắt.

Xong xuôi mở Lr/Ps lên kiểm tra xem có preset chưa. (Lightroom ở tab Develop, còn Photoshop mở 1 ảnh bất kỳ rồi vào Filter > Camera Raw)

Nếu trên photoshop chưa hiện đc các thư mục (bản camera raw 10 trở lên mới có chức năng chia thư mục) thì bác tải cameraraw 12 theo link sau về update, ấn next đến khi xong là được
https://drive.google.com/open?id=1aLgTW_Y2yxARJG-g8UuAiysom4CArwjqq

Hướng dẫn add preset Lr/Ps Mac

Giải nén thư mục preset tải về được 2 thư mục Lr-xxx và Ps-xxx
Tải phần mềm Funter ở link sau về cài
https://nektony.com/funter

(1) Với Photoshop dùng Funter search thư mục CameraRaw rồi vào thư mục Settings >> copy thư mục PS-xxx vào đó
(2) Với Lightroom bản cũ như LR4, LR5 dùng Funter search thư mục Develop Presets rồi copy thư mục LR-xxx vào đó

(3) Với Lightroom Classic bản mới từ 2018. Bác làm theo bước (1) vì Lightroom bản mới xài chung thư mục preset với Photoshop

*Bác lưu ý là Lightroom classic bản mới xài file .xmp chứ không phải .lrtemplate, nếu bác import .lrtemplate nó sẽ không chia được thư mục mà tràn vào “user preset” nhìn rất rối mắt.

Sau đó mở Lr và Ps lên để kiểm tra xem có preset chưa. (Lightroom ở tab Develop; Photoshop mở 1 ảnh bất kỳ rồi vào Filter > Camera Raw)

Xong xuôi mở Lr/Ps lên kiểm tra xem có preset chưa. (Lightroom ở tab Develop, còn Photoshop mở 1 ảnh bất kỳ rồi vào Filter > Camera Raw)

Nếu trên photoshop chưa hiện đc các thư mục (bản camera raw 10 trở lên mới có chức năng chia thư mục) thì bác tải cameraraw 12 theo link sau về update, ấn next đến khi xong là được
https://drive.google.com/open?id=1x0EN16wylSsK11-SbAPj2WkIGlwodnaR