MajesticPreset, Bộ sưu tập hơn 30 bộ Preset cao cấp của nhiếp ảnh gia người Đức!!

300.000đ

Thông tin: 
345 preset LR/PS + Mobile | file nén 50 MB

Hình thức:
Thanh toán và nhận link tải qua chat