fbpx

Preset-008x, 1400 preset gồm 30 bộ preset tổng hợp cho Lr/Ps/Pr/Ae

200K VND

Thông tin: 
1400 preset LR/PS + 3D Lut | file nén 400 MB

Hình thức:
Thanh toán và nhận link tải qua chat