fbpx

Preset-009x, tài khoản LR mobile import sẵn hơn 30 bộ preset cho Blogger, Instagram

200.000đ

Thông tin: 
1700 preset xmp + tài khoản mobile | file nén 12 MB

Hình thức:
Thanh toán và nhận link tải qua chat