Preset-5231: Bộ 8 preset LR gốc tông màu hồng mềm mại chân dung Hàn Quốc màu ấm và tươi LR/PS/Mobile

60.000đ

Thông tin: 
8 preset Lr/Ps/Mobile | file nén 5 MB

Hình thức:
Thanh toán và nhận link tải qua chat

Danh mục: